Windows 10 schoon installeren.

Let op!


Echter, voordat u Windows schoon op uw pc gaat installeren, moet u er uiteraard wel voor zorgen dat u een reservekopie gemaakt hebt van alle bestanden die u wilt bewaren.Documenten,afbeeldingen,muziek,video's,enz.


Want met een schone installatie van Windows wordt uw harde schijf volledig leeggemaakt, waarmee uiteraard alles wat er nu op staat wordt gewist.


Uw pc op laten starten vanaf een USB-stick regelt u in het BIOS van uw pc.
Het BIOS van uw pc bereikt u door de pc opnieuw op te starten, en ruim voordat Windows start drukt op een functietoets, bijvoorbeeld F8 of F12, of de Del(ete). Welke toets u precies moet drukken wordt veelal kort getoond, vlak nadat u de pc hebt aangezet en voordat Windows start.

Windows 10 opnieuw op uw computer installeren

Windows op een pc installeren is niet echt moeilijk, en is er met Windows 10 nog eens makkelijker op geworden.
Uw taak is voornamelijk: controleren of het installatieprogramma van Windows de juiste keuzes maakt.

Als u het eens bent met de keuzes, is klikken op de knop Volgende voldoende om de installatie van Windows voort te zetten. In ieder ander geval dient u de door Windows voorgestelde instellingen eerst aan uw wensen aan te passen voordat u op de knop Volgende klikt.

De productcode

Tijdens het installeren van Windows 10 zal u gevraagd worden om de productcode in te voeren. De productcode is een unieke code van 25 cijfers en letters die u krijgt bij elk exemplaar van Windows.


Als uw Windows 10 gekocht is op dvd of USB-stick, dan zal de productcode zich veelal op de verpakking bevinden.
Stond Windows al op uw pc toen u de pc kocht,dan zal een sticker met daarop de productcode zich veelal ergens op de behuizing van de pc of laptop bevinden.

Maar met dezelfde versie windows 10 schoon her-installeren hoeft u geen productcode meer in te voeren en 'ik heb geen productcode' aanvinken. 

 
Bij een pc waar eerst Windows 7 of Windows 8 op gestaan heeft en die later is geupgrade naar Windows 10, kan het zijn dat u bij het opnieuw installeren,van Windows 10 het productnummer kunt gebruiken van de Windows-versie die op de pc stond, voordat deze geupgrade werd naar Windows 10.Ook hier geld, met dezelfde versie windows 10 schoon her-installeren hoeft u geen productcode meer in te voeren en 'ik heb geen productcode' aanvinken. 
 

Een schone installatie uitvoeren

Zodra u de productcode hebt ingegeven, zal het installatieprogramma van Windows 10 u in het volgende venster vragen welk type installatie u wilt uitvoeren.


U wilt een schone installatie uitvoeren. In dit venster kiest u dan ook voor de optie Aangepast: alleen Windows installeren.

Partities

Vervolgens zal het installatieprogramma u vragen op welk schijfstation u Windows wilt installeren.
Windows zal standaard op de eerst beschikbare primairepartitie geinstalleerd gaan worden.

Echter, tijdens een schone installatie kunt u alles naar uw hand zetten. En dus ook op welke partitie u Windows wilt. Tevens biedt dit venster in hetinstallatieprogramma u de mogelijkheid om:

◾Bestaande partities te verwijderen.
◾Nieuwe partities te maken.
◾Bestaande partities te formatteren.


Wanneer u besluit partities aan te maken, dan zal Windows automatisch een extra partitie maken.
Een partitie die tevens direct geserveerd zal worden.
Op deze partitie brengt Windows onder andere bestanden onder die nodig zijn wanneer Windows op enig moment hersteld moet worden.


Zodra u de partitie hebt geselecteerd waar u Windows op geinstalleerd wilt hebben, kunt u de installatie voortzetten door te klikken op de knop Volgende.


Oude partities verwijderen, nieuwe partities aanmaken op een harde schijf en vervolgens formatteren is met name raadzaam wanneer het vermoeden bestaat dat er virussen en andere malware op uw pc huisden.


Vervolgens zal Windows beginnen met het eigenlijke installeren van Windows 10 op de pc. Gedurende de installatie van Windows zal een venster weergegeven worden waarop u de voortgang van de installatie kunt volgen.

Updates

Een onderdeel van het installeren van Windows, is het installeren van updates. Dit zullen echter zelden alle updates zijn die beschikbaar zijn voor Windows. Maar slechts de updates die op het moment van installeren van Windows nodig zijn om de installatie van Windows goed te kunnen voltooien.


Na het installeren van Windows en nadat de pc met Windows 10 is opgestart en klaar is om gebruikt te gaan worden, zullen de rest van de updates geinstalleerd worden die tot dan toe beschikbaar zijn voor de pc en voor de versie van Windows die op de pc geinstalleerd is.

De eerste keer starten

Direct nadat de installatie van Windows voltooid is, zal de pc door het installatieprogramma van Windows 10 opnieuw worden opgestart en wordt de verse installatie van Windows 10 voorbereid voor het eerste gebruik op de pc waarop we Windows zojuist geinstalleerd hebben.


Het voorbereiden zal grotendeels bestaan uit het installeren van de juiste drivers en het doen van de juiste instellingen, zodat de pc direct klaar is om in gebruik genomen te worden, zodra Windows 10 is opgestart.

Verbinden met netwerk en internet

Echter, zal Windows eerst vragen op welke manier het verbinding mag maken met internet om het instellen van de pc te voltooien. Daartoe worden alle verbindingen getoond die Windows gevonden heeft. Zowel de verbindingen die verlopen via een netwerkkabel, als ook alle beschikbare WiFi-verbindingen.


Kies in dit scherm de juiste verbinding en klik ook hier wederom op Volgende.

Persoonlijke voorkeuren

Vervolgens zal Windows u in de gelegenheid stellen om alvast wat persoonlijke voorkeuren in te stellen. Als u instellingen nu direct wilt wijzigen, dan kan dat via de link Instellingen aanpassen. Vind u dat het wel even kan wachten, dan kunt u tevens kiezen voor Expresinstellingen gebruiken.


Let op!

De instellingen die u hier kunt wijzigen zijn stuk voor stuk instellingen die te maken hebben met het wel of niet toestaan om persoonlijke gegevens naar Microsoft te versturen. De hier bedoelde persoonlijke gegevens hebben vooral te maken met uw gedraging op de pc en uw voorkeuren.


De bedoeling van het verzamelen van deze gegevens is: alles zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen en voorkeuren.


Echter, dergelijke gegevens zijn ook voor bedrijven tevens zeer interessant. En wel voor marketingdoeleinden. Het is dan ook raadzaam goed na te denken over het voordeel dat u er zelf van hebt en of u daar wel persoonlijke gegevens voor wilt afstaan.

Connectiviteit

Een tweede serie instellingen gaat over connectiviteit, ofwel verbindingen maken met netwerken.
Nu zijn niet alle netwerken waar u verbinding mee kuntmaken even veilig.
Wees bij instellingen die te maken met connectiviteit dan ook kieskeurig.
Temeer omdat verbindingen altijd relatief eenvoudig zelf te maken zijn, op momenten dat u dat wilt.
En dan weet u tenminste waar u precies verbinding mee maakt.

Na het doorlopen van alle instellingen zal Windows alle gemaakte instellingen opslaan en de pc nogmaals opnieuw starten.

Microsoft-account

Bij het installeren van Windows kan gevraagd worden om in te loggen op de pc met uw Microsoft-account.
Een Microsoft-account hebt u automatisch wanneer u ooit een Hotmail-adres, Livemail-adres, of Outlook.com-adres hebt aangemaakt.


Een Microsoft-account maakt het makkelijker om gebruik te maken van Microsoft online software en andere Microsoft-onderdelen die u vanuit Windows 10 bereiken kunt.


Maar stel uzelf ook hier de vraag: "Is het perse nodig?".
Want ook hier kan het wederom zo zijn dat er gegevens verstuurd worden naar Microsoft. Waarbij u nooit weet om welke gegevens het precies gaat.


Sla deze stap dan ook over wanneer u ook maar de geringste twijfel hebt over de voordelen die u hebt wanneer u besluit in te gaan loggen op uw pc met een Microsoft-account.

Gebruikersaccount

Als u er niet voor kiest om een Microsoft-account te gebruiken, dan zal Windows u aanbieden om een lokaal gebruikersaccount te gaan gebruiken.

( Nog even iets...als u Windows Home installeert,dan lukt het pas om een lokaal account te kiezen, als u de internet verbinding verbreekt tijdens installeren ! )

Gebruikmaken van een gebruikersaccount en een wachtwoord, beveiligt de toegang tot een pc. Iets wat zeker bij mobiele apparaten, en bij pc's die wel eens onbeheerd worden achtergelaten, verstandig is om in te stellen.


Een gebruikersaccount aanmaken is verplicht, maar het gebruikersaccount beveiligen met een wachtwoord niet.


Na het opgeven van een naam voor het gebruikersaccount, kunt u dan ook gewoon op de knop Volgende klikken om door te gaan. U hoeft dan niet steeds eerst een wachtwoord in te voeren, voordat u met uw pc aan het werk kunt.


Op een later tijdstip kunt u er overigens altijd nog voor kiezen om een wachtwoord in te stellen voor een gebruikersaccount.
En tevens om meerdere gebruikersaccounts aan te maken op een pc.


Hiermee is het schoon installeren van Windows 10 vanaf een USB-stick afgerond, en is uw pc klaar om in gebruik genomen te worden.

Samengevat: Windows 10 installeren op uw pc is niet moeilijk.

Maar let er wel op dat wanneer u een schone installatie van Windows 10 uitvoert op uw pc, al uw persoonlijke bestanden worden verwijdert, als ook alle programma's die u op uw computer gebruikt.

Programma's zult u dan ook allemaal opnieuw moeten installeren.


Persoonlijke bestanden zult u voor het opnieuw installeren van Windows veilig moeten stellen, en na het installeren van Windows weer terug moeten zetten op de pc.
ViaDennis laptop onderdelen