Take ownership-procedure

Hebt u wel eens een bestand willen verwijderen en Windows zegt dat dit niet mag?

Bij bestanden van een andere gebruiker is het bijna standaard dat dit niet lukt, maar ook wanneer een bestand is gekopieerd van een ander systeem of na een upgrade van het besturingssysteem treden deze problemen op.

Om ze op te lossen kan het nodig zijn een zogenoemde 'take ownership'-procedure uit te voeren.
Daarmee eigent u zich nadrukkelijk alle rechten op een map of bestand toe, daarna bent u weer de baas.

Onder Windows zijn aan elk object, een map of een bestand, rechten gekoppeld.

Die rechten, toegangsbeheer geheten, bepalen welke persoon of groep personen bepaalde handelingen met een bestand of map mag uitvoeren.

Wanneer u een map niet mag openen, dan hebt u daartoe niet de benodigde rechten.

Dat kan zijn omdat het besturingssysteem die map afschermt maar ook omdat de map volgens Windows door iemand anders is gemaakt en de rechten niet zijn gedeeld.

Er worden verschillende rechten onderscheiden zoals lezen, schrijven en verwijderen.

We beschrijven de handelingen voor zowel Windows XP, 7 en Vista, en dus nu ook Windows 10..

Windows 10

Machtigingen worden aan een gebruiker toegekend door in te loggen met een administratoraccount en vervolgens in de Windows Verkenner met rechts op het bestand of de map te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Beveiliging.

De makkelijkste oplossing is hier de groep Gebruikers via de knop Bewerken de machtiging Volledig beheer te geven.

Is het echter niet de bedoeling dat ook de andere gebruikers toegang krijgen tot de betreffende bestanden, voeg dan de naam van het gebruikersaccount toe als eigenaar (via de knop Bewerken, knop Toevoegen of anders via de geavanceerde instellingen, druk eventueel ter controle op de knop Namen controleren) en geef deze als enige gebruiker de machtiging Volledig beheer.

Om als enige gebruiker beheerrechten te hebben moeten de andere groepen en gebruikers worden verwijderd (via tabblad Beveiliging, knop Geavanceerd, knop Overname uitschakelen, optie Verwijder alle overgenomen machtigingen van dit object).

Door de gehele map (of in dit geval de gehele partitie) waarin dit bestand staat te voorzien van deze machtiging, wordt het probleem voor alle onderliggende bestanden in één keer opgelost.

Windows XP

Om onder Windows XP de rechten te nemen op een bestand of map opent u eerst de Windows Verkenner.
Schakel dan via Extra / Mapopties / Weergave in de lijst met Geavanceerde instellingen de optie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken uit.

Klik daarna met de rechtermuisknop op een bestand of map waarmee u problemen hebt en kies Eigenschappen.

Open het tabblad Beveiliging en klik op Geavanceerd.

Open het tabblad Eigenaar en klik op Bewerken. Selecteer uw eigen inlognaam en kies voor OK bij het vak Eigenaar wijzigen in.

Vink wanneer het om een map gaat ook de optie Vervang de eigenaar van onderliggende containers en objecten aan.

Bevestig met OK en accepteer de waarschuwing die daarna volgt.

Vervolgens bent u de eigenaar van deze map en alle bestanden en onderliggende mappen. Het wijzigen, verplaatsen of verwijderen van de map moet geen problemen meer geven.

 

Windows 7

Open de Windows Verkenner en blader naar de map of het bestand waarvan Windows roept dat u onvoldoende rechten hebt om een bepaalde handeling uit te voeren.

Klik er met de rechtermuisknop op en kies Beveiliging.

Bovenin het venster ziet u de mogelijke gebruikers voor dat bestand of die map, de accounts op de computer.

Om te zien welke gebruiker welke rechten heeft op het bestand of de map, klikt u op de naam van een groep of gebruiker. In het onderste deel van het scherm ziet u welke handelingen zijn toegestaan of worden geweigerd.

De handelingen of rechten betreffen Volledig beheer, Wijzigen, Lezen en uitvoeren, Schrijven en Speciale machtigingen.

Om de machtigingen aan te passen en uzelf eigenaar van het bestand of de map te maken, selecteert u in de bovenste lijst de Geverifieerde gebruikers.

Klik dan op Bewerken. Selecteer Toevoegen en in het volgende venster typt u in het vak onderin het scherm uw inlognaam. Klik dan op Namen Controleren. Wordt de naam herkend, dan zal het in het venster komen te staan als computernaam\gebruikersnaam.

Klik op OK en de naam wordt toegevoegd aan de lijst met gebruikers. Ook is de naam meteen geselecteerd. In het onderste scherm staan nu de rechten voor dat account.

Mogelijk zijn er helemaal geen rechten geselecteerd of beperken deze zich tot lezen en schrijven. En mogelijk worden zelfs rechten expliciet geweigerd.

Klik nu bovenin de lijst met rechten, de keuze Volledig beheer aan.

Bevestig met Toevoegen en sluit af via OK. Gaat het om een map, dan zal nog de vraag komen of u ook de rechten van de onderliggende mappen en containers wilt aanpassen, bevestig die dan ook met OK.

Wanneer u nu weer de rechten opent, ziet u dat u direct in de lijst met gebruikers en groepen staat en wanneer u uw naam aanklikt, blijkt ook dat u alle rechten bezit.

Windows Vista

Doet u dit onder Windows Vista dan moet u tijdelijk uw machtigingen mogelijk verhogen met Gebruikerstoegangsbeheer.
De waarschuwing daarvoor verschijnt automatisch, u hoeft alleen te bevestigen.

Als u een account zonder administratorrechten gebruikt, moet u met een wachtwoord laten zien deze rechten te mogen gebruiken.
ViaDennis laptop onderdelen