nlenfy

De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen

Ga als volgt te werk om het gebruikersaccountprofiel te herstellen:
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen.

Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoeken en druk op Enter.

 2. Zoek de volgende registersubsleutel in de Register-editor en klik erop:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

 3. Zoek in het navigatiedeelvenster naar de map die begint met S-1-5 (SID-code) en wordt gevolgd door een lang getal.

 4. Klik op elke S-1-5-map, zoek in het detailvenster naar de vermelding ProfileImagePath en dubbelklik om te verifiëren dat het gaat om het gebruikersaccountprofiel waarbij de fout optreedt.

  Regedit , register.

  • Als u twee mappen hebt die beginnen met S-1-5 en worden gevolgd door een aantal lange getallen waarvan er een op .bak eindigt, wijzigt u de naam van de map .bak. Hiertoe gaat u als volgt te werk: 

   1. Klik met de rechtermuisknop op de map zonder .bak en klik op Naam wijzigen. Typ .ba en druk op Enter.

    Registersleutel

   2. Klik met de rechtermuisknop op de map met .bak en klik op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

    registersleutel

   3. Klik met de rechtermuisknop op de map met .ba en klik op Naam wijzigen. Wijzig .ba in .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

    registersleutel

  • Als u maar één map hebt die begint met S-1-5 en wordt gevolgd door een lang nummer, en als deze eindigt op .bak, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

  • Als u twee mappen hebt die beginnen met S-1-5 en worden gevolgd door een aantal lange getallen waarvan er een op .bak eindigt, wijzigt u de naam van de map .bak. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

   1. Klik met de rechtermuisknop op de map zonder .bak en klik op Naam wijzigen. Typ .ba en druk op Enter.

    registersleutel

   2. Klik met de rechtermuisknop op de map met .bak en klik op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

    registersleutel

   3. Klik met de rechtermuisknop op de map met .ba en klik op Naam wijzigen. Wijzig .ba in .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

    registersleutel

  • Als u maar één map hebt die begint met S-1-5 en wordt gevolgd door een lang nummer, en als deze eindigt op .bak, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

 5. Dubbelklik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op RefCount, typ 0 en klik vervolgens op OK.

  Dword waarde

 6. Klik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op State, typ 0 en klik vervolgens op OK.

  Dword waarde bewerken

 7. Sluit de Register-editor.

 8. Start de computer opnieuw op.

 9. Meld u opnieuw aan met uw account.