Geen afbeelding meer van foto's in map.

Zie je geen afbeeldings meer in je map van de foto's, maar alleen maar allemaal dezelfde afbeeldings?
Ga naar configuratiescherm, mapoptie's ga naar weergave;

Haal daar het vinkje weg van: "Altijd pictogrammen weergeven,nooit miniaturen"
Klaar!
ViaDennis laptop onderdelen